Testfest-logo

Testfest 6. mai - Oslo kommune

Fint om du kan 'tenke høyt' mens du tester for å vise hvordan tjenesten fungerer (eller ikke).

Send og gjerne skriftlig tilbakemelding fra lenken under hver oppgave.

Oppgave 1: Søke om TT-kort

La oss anta at du skal søke om TT-kort. Prøv å finne informasjon om dette på nettsidene til Oslo kommune, finn riktig søknadsskjema og informasjon om hvordan du sender inn søknadsskjema.

Oppgave 2: finne tannlege

Du og din familie har flyttet til en ny del av byen. Et av barna dine har vondt i en tann og må til tannlegen. Du må finne ut hvilken offentlig tannklinikk barnet tilhører. Begynn på oslo.kommune.no. (Ta utgangspunkt i adressen din)

Oppgave 3: Leie selskapslokale

Du ønsker å leie et selskapslokale med plass til 20 personer. Gå til Oslo kommunes nettsider og undersøk om det finnes et tilgjengelig kommunalt lokale i din bydel.

Oslo kommune og UiO
Punkter for kveldens program:

  • Velkommen – Pizza er servert (Eva Elida)
  • Introduksjon til Testfest (Mikael og Joschua)
  • Vi setter igang med testene
  • Pause med påfyll
  • Videre testing og deling av erfaringer
  • Avslutning og oppsummering (Alle)