Testfest.no
Testfest-logo

Testfest metode

Det er tjenestene som blir testet, ikke testerne (brukerne). Testernes fremgangsmåter og kompetanse kan hjelpe til med å avdekke barrierer og til å utforme forbedringer.

Et mål med Testfesten er å finne en god balanse mellom nyttig testing og sosialt samvær, hvor testere og brukere kan bli kjent med hverandre. Vi vil legge opp til å dele erfaringer mellom testere og tjenesteeiere i løpet av kvelden. Testere er ofte motivert av at deres innspill blir brukt til faktiske forbedringer. Flott om dere kan bli enige om forbedringer og gjerne en tidsramme for gjennomføring av utbedringer.

Huskeliste for tjenesteeiere

Som ekspert på den egne tjenesten er det ofte fristende å hjelpe andre å bruke den. Dette kan påvirke testerne og deres gjennomføring av testen, og føre til at viktige barrierer ikke blir avdekket eller mulige forbedringer ikke blir oppdaget. Testeren kan formidle førsteinntrykket av tjenesten.

Følgende punkter er foreslått for rollen som tjenesteeier:

 1. Observer
  Gi testeren litt tid til å utforske tjenesten og beskrive inntrykk og steg mot løsning av oppgaven.
 2. Spør
  Spør gjerne for å forstå hvordan testeren oppfatter tjenesten. For ekempel:
  • Kan du fortelle om hvordan du vil gå frem for å løse oppgaven?
  • Hva tenker du når du gjør/ser dette?
  • Kan du foreslå en enklere utforming for denne funksjonen?
  • Hva ville du forvente om du velger dette menyvalget?
 3. Hjelp bare om nødvendig
  Tilby hjelp bare når det er nødvendig eller om testeren ber om det.
 4. Diskuter
  Diskuter gjerne forslag til forbedringer med testeren.

Huskeliste for testere

Det vil være til stor hjelp for tjenesteeieren om du kan “tenke høyt” mens du bruker tjenesten for å løse oppgavene. Tjenesteeierne deltar på Testfesten for å få innsikter til å forbedre sine tjenester. For å kunne fjerne feil trenger utviklere en beskrivelse for å kunne gjenskape dem.

Følgende punkter er foreslått for rollen som tester:

 1. Del skjermleser
  Om du bruker skjermleser, la tjenesteeieren lytte med til den.
 2. Tenk høyt
  Fortell hvordan du oppfatter tjenesten. For ekempel:
  • Hvordan har du tenkt å løse oppgaven - før du setter i gang.
  • Hva forventer du ved ulike valg du tar for å finne frem og bruke tjenesten.
  • Beskriv uventede resultater.
  Beskriv hva som ikke funker, og gjerne hvorfor.
 3. Spør om hjelp om nødvendig
  Spør om hjelp om det er noe som ikke funker etter flere forsøk.
 4. Foreslå
  Foreslå gjerne forbedringer for tjenesteeieren.
Tre deltakere fra den første testfesten