Testfest.no
Testfest-logo

Hvorfor har dere begynt med Testfester?

Mange nettsteder har tilbakemeldingsfunksjoner. Selv om muligheten finnes, så er det veldig få brukere som sender tilbakemeldinger til nettstedseierne når de opplever hindringer. Med Testfestene ønsker vi å utvikle og etablere en metode og et verktøy som gjør det enklere å komme sammen for å finne, forstå og løse problemene. Dette er ment som et praktisk steg mot et mer likestilt samfunn.


Her følger noen lenker til mer informasjon om universell utforming av nettsider og applikasjoner.


Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG)
Tilsyn for universell utforming (uutilsynet)
uuTilsynet om EUs Webdirektiv (WAD)
Webdirektivet fra EU (svensk oversettelse)
Standard for Universell utforming av IKT-produkter og -tjenester
Tre deltakere fra den første testfesten