Oslo bostøtte – Testfest.no

Tilbakemelding for Oslo bostøtte (kalkulator)

Bostøtte - La oss anta at du bor i en kommunal bolig. Du har hørt at Oslo kommune har gjort endringer i bostøtten for kommunale boliger og du er nysgjerrig på hvordan dette påvirker din husleie. Kan du finne ut av dette på Oslo kommunes nettsider? Informasjon om/når bruker finner frem til kalkulator: La oss anta at din husstand har:

Du velger selv hvor mange som er i husstanden. Hva blir din nye husleie?