Testfest-logo

Testfest 7. mai - Arbeidstilsynet

Fint om du kan 'tenke høyt' mens du tester for å vise hvordan tjenesten fungerer (eller ikke).

Send og gjerne skriftlig tilbakemelding fra lenken under hver oppgave.

Oppgavene under tar utgangspunkt to tjenester på Arbeidstilsynet.no

Oppgave 1: Side for arbeidsavtale

I denne oppgaven vil vi teste tjenesten som finnes på Arbeidsavtale.


 1. Finn en arbeidsavtale på ditt språk.
 2. Åpne malen.
 3. Fyll ut navnet ditt, og navnet på bedriften der du skal jobbe.
 4. Fyll ut om du er fast eller midlertidig ansatt.
 5. Du er usikker på hva du skal fylle inn i enkelte felt. Hvordan kan du finne ut av det?

Oppgave 2: Graviditet og arbeidsmiljø

I denne oppgaven vil vi teste en tjeneste som finnes på Graviditet og arbeidsmiljø.


 1. Du jobber i en hr-avdeling for et sykehus. På labben er det en dame som har blitt gravid. Hvilket ansvar har du som representant for arbeidsgiver for å passe på at hun har et forsvarlig arbeidsmiljø mens hun er gravid?
 2. Har hun noe ansvar selv i denne situasjonen?
 3. Dere kommer i fellesskap fram til at hun ikke kan jobbe i denne perioden. Hvordan går dere videre?

Oppgave 3: Test av forside og navigasjon

I denne oppgaven vil vi teste tjeneste som finnes på Forside.


 1. Du skal melde en arbeidsulykke. Hvordan går du frem?
 2. Du vet at det skal være et seminar i Tromsø, men husker ikke når det startet. Finner du informasjon om det?
 3. Gå inn på menyen, der er det en side som heter Ferie. Finner du den?
 4. Gå inn på menyen, finn siden som heter Arbeidsmiljø
 5. Kan du bruke søkefeltet til å finne informasjon om lønn?
 6. Gå inn på den engelske versjonen av siden.
 7. Er det noe som ikke fungerer, eller kunne vært gjort på en annen måte?

Oppgave 4: Test av chatboten Leon

I denne oppgaven vil vi teste tjeneste som finnes på Chatboten Leon.


 1. På nettsiden ligger det en chatbot tilgjengelig. Klarer du å finne og aktivere chatboten?
 2. Kan du finne ut via chatboten om det er lov for en 17-åring å jobbe overtid?
 3. Kan du finne ut hvor mange timer en 17-åring kan jobbe i uken?

Arbeidstilsynet
Punkter for kveldens program:

 • Velkommen – Pizza er servert (Eva Elida)
 • Introduksjon til Testfest (Mikael og Eva Elida)
 • Vi setter igang med testene
 • Pause med påfyll
 • Videre testing og deling av erfaringer
 • Avslutning og oppsummering (Alle)