Tilbakemelding for verktøy hos Helsenorge

Er videoen nyttig for deg? Forklar.